Støyende arbeider

Støyende arbeider utføres i tidsrommet 09:00–16:00 med en innlagt pause midt på dagen fra 11:00 – 12:00. Vi vil prøve å begrense pigging til et minimum, men det vil ikke være helt fraværende.

Varsler vil komme forløpende via denne nettsiden. 

Vi beklager bryderiet dette medfører, men håper på forståelse for at arbeidet må utføres.

Det blir opprettet midlertidig trafikklys ved innsnevringen av veien nedenfor Bjørnefaret 2.

 

 

 

Vi og Rælingen kommune har mottatt en del henvendelser angående veibredde i "svingen" ved ny støttemur.

Arealplankartet viser hvordan den tidligere svingen i Blystadringen blir til et T-kryss. Det betyr at kjøretøy har vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre.